Tabela porównawcza poziomów biegłości językowej STAMP4S, ACTFL i Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

  STAMP4S   ACTFL Europejski System Opisu Kształcenia Językowego
  Superior C-2
9 Advanced-High C-1
8 Advanced-Mid B-2
7 Advanced-Low B-1 – B2
6 Intermediate-High   B-1
5 Intermediate-Mid A-2 – B-1
4 Intermediate-Low A-2
3 Novice-High A-1
2 Novice-Mid  
1 Novice-Low  

Kredyty za seal of biliteracy

Obecnie w czterech stanach uczelnie publiczne przyznają kredyty za seal of biliteracy:

1.Illinois – Uczniowie otrzymują kredyty na studiach za seal of biliteracy. Liczba przyznawanych kredytów różni się pomiędzy uczelniami i kredyty przyznawane są tylko na uczelniach publicznych.

2. Hawaii – The College of Languages, Linguistics, and Literature na University of Hawaii, Manoa  przyznaje kredyty za seal of biliteracy zgodnie ze swoją polityką regulującą równoważność wyników testów.

3. Minnesota – uczniowie posiadający seal of biliteracy otrzymują kredyty na uczelniach według zasad podanych w dokumencie
Review of World Language Competencies and Determination of Credit Equivalencies
https://education.mn.gov/MDE/dse/stds/world/

4. Missouri: Uniwersytety w Missouri popierają program seal of biliteracy i przyznają do 12 kredytów za pieczęć. Na stronie stanowej oświaty Missouri wymienione są uniwersytety, które popierają tą nagrodę.
https://dese.mo.gov/college-career-readiness/curriculum/english-language-development/missouri-seal-biliteracy