Historia Seal

Seal of Biliteracy został zainicjowany w 2008 roku przez Californians Together, koalicję rodziców, nauczycieli, rzeczników szkolnictwa oraz praw obywatelskich zaangażowanych w poprawę zasad kształcenia uczniów, których pierwszym językiem nie jest język angielski.

Jest to organizacja non profit, która mobilizuje do poznawania i ochrony swych praw społeczności mniejszościowe – czyli obecnie 1,3 miliona osób uczących się języka angielskiego jako obcego w Kalifornii (stanowią oni 25% kalifornijskich uczniów szkół podstawowych i średnich). Californians Together działa od piętnastu lat na rzecz uczęszczających do kalifornijskich szkół uczniów wywodzących się z różnych mniejszości językowych. Organizacja ta opracowała m.in. program Pieczęć Dwujęzyczności, który stopniowo wdrażała w poszczególnych kalifornijskich szkołach i okręgach. W 2011 roku rząd kalifornijski uchwalił i zatwierdził ustawę dotyczącą pieczęci. Wiosną 2012 roku ponad dziesięć tysięcy uczniów kończących szkołę średnią otrzymało Pieczęć Dwujęzyczności. Stan Nowy Jork podążył śladami Kalifornii, a po nim następne. Informacje z witryny internetowej: https://www.californianstogether.org/multiple-pathways/

Co to jest Seal of Biliteracy / Pieczęć Dwujęzyczności?

Założeniami programu Pieczęć Dwujęzyczności są zachęcenie uczniów do osiągnięcia dwujęzyczności i uhonorowanie ich umiejętności językowych. Pieczęć jest dowodem kompetencji językowych, które są ważne dla przyszłych pracodawców i przy aplikacji na uczelnie wyższe.

Pieczęć Dwujęzyczności jest zazwyczaj przyznawana przez okręg szkolny lub wydział stanowej oświaty; jednak szkoła może również wziąć udział w programie i przyznawać ją dla swoich uczniów. Regulamin pieczęci jest inny w każdym stanie. Należy się zapoznać z nim na witrynie Seal of Biliteracy pod danym stanem lub na witrynie stanowej oświaty.

Szczegółowe informacje na temat programu w każdym stanie na witrynie Seal of Biliteracy
http://www.sealofbiliteracy.com

Uczniowie klas trzeciej i czwartej szkół średnich znających język polski mogą ubiegać się o “pieczęć”. Jest to program woluntaryjny, wprowadzany do szkół na podstawie zainteresowania ze strony uczniów i ich rodziców oraz za akceptacją dyrekcji szkoły. Jeśli wyróżnienie to nie jest jeszcze oferowane przez szkołę, należy poprosić doradcę szkolnego lub dyrekcję o wprowadzenie go lub zasięgnąć informacji w lokalnym okręgu szkolnym (world language lub curriculum departament) o możliwości otrzymania go.