Co to jest Seal of Biliteracy / Pieczęć Dwujęzyczności?

Założeniami programu Pieczęć Dwujęzyczności są zachęcenie uczniów do osiągnięcia dwujęzyczności i uhonorowanie ich umiejętności językowych. Pieczęć jest dowodem kompetencji językowych, które są ważne dla przyszłych pracodawców i przy aplikacji na uczelnie wyższe.

Pieczęć Dwujęzyczności jest zazwyczaj przyznawana przez okręg szkolny lub wydział stanowej oświaty; jednak szkoła może również wziąć udział w programie i przyznawać ją dla swoich uczniów. Regulamin pieczęci jest inny w każdym stanie. Należy się zapoznać z nim na witrynie Seal of Biliteracy pod danym stanem lub na witrynie stanowej oświaty.

Szczegółowe informacje na temat programu w każdym stanie na witrynie Seal of Biliteracy
http://www.sealofbiliteracy.com

Uczniowie klas trzeciej i czwartej szkół średnich znających język polski mogą ubiegać się o “pieczęć”. Jest to program woluntaryjny, wprowadzany do szkół na podstawie zainteresowania ze strony uczniów i ich rodziców oraz za akceptacją dyrekcji szkoły. Jeśli wyróżnienie to nie jest jeszcze oferowane przez szkołę, należy poprosić doradcę szkolnego lub dyrekcję o wprowadzenie go lub zasięgnąć informacji w lokalnym okręgu szkolnym (world language lub curriculum departament) o możliwości otrzymania go.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.