Tematy i cechy charakterystyczne na różnych poziomach kompetencji językowej dla testu STAMP4S

Poziom Tematyka Cechy
charakterystyczne
Początkujący /
Podstawowy
Ja
Kalendarz / Czas
Kolory / Kształty
Zwierzęta, zwierzęta domowe Szkoła / Klasa
Pogoda / Pory roku
Ubrania
Jedzenie / Napoje
Rodzina / Przyjaciele
Dom
Miejsca / geografia
Społeczność
Codzienne czynności
Zakupy / Sklepy
Czas wolny / Zainteresowania i zajęcia rekreacyjne  
Uczniowie, którzy czytają lub słuchają na poziomie podstawowym,charakteryzują się
następującymi cechami:  
– Polegają na wyuczonych zwrotach i
prostym słownictwie
– Umiejętnie rozpoznają główne cele
prostych tekstów.
– Rozumieją główne idee prostych wypowiedzi.
Średni /
Samodzielności
Zdrowie
Święta / Świętowanie Praca / zawody
Transport / podróże / wakacje
Plany na przyszłość Kultura
Zagadnienia
współczesne:
– Bieżące wydarzenia
– Ekonomia
– Literatura
– Nauki ścisłe
– Nauki społeczne
– Historia  

Dodatkowo większa
wiedza na tematy z
poziomu
podstawowego
Uczniowie, którzy
czytają lub słuchają na poziomie samodzielności, charakteryzują się następującymi
cechami: – Czytając
teksty dobrze
rozumieją ich główne
idee i szczegóły języka potocznego.
– Rozumieją
informacje zawarte wmateriałach
codziennego użytku.
– Rozumieją krótkie
rozmowy i ogłoszenia na powszednie tematy i odpowiadają na
pytania o główne idee i wyraźnie sformułowane szczegóły.
Zaawansowany /
Biegłości
Sztuka
Polityka
Religia
Matematyka  

Plus większa wiedza na tematy
z poziomów
podstawowego i samodzielności
Uczniowie, którzy
czytają lub słuchają na poziomie biegłości,
charakteryzują się następującymi cechami:
– Rozumieją i używają języka dla prostych
celów informacyjnych.
– Rozumieją rzeczowe i niespecjalistyczne
materiały, przeznaczone  dla ogółu społeczeństwa.
– Rozumieją rzeczową wypowiedź, która nie
zawiera słownictwa
specjalistycznego.

Power Up! Jak osiągnąć wyższy poziom biegłości językowej? Instrukcje dla uczniów, którzy chcą poprawić poziom kompetencji językowej


Tekst przetłumaczony z dokumentu Avant Assessment – Power Up Guide – Copyright © 2018 Avant, LLC. All rights reserved.

Pisanie i mówienie

Poniższe tabele przedstawiają ogólne umiejętności językowe wymagane na każdym poziomie i wskazówki, w jaki sposób osiągnąć wyższe poziomy.

Novice Low – STAMP Level 1 Wskazówki do podniesienia kompetencji językowych na poziom Novice Mid
Znam pojedyńcze słowa i podstawowe słownictwo, które wiąże się z podanym tematem czy sytuacją, ale nie jestem w stanie połączyć słów w znaczące wyrażenie. Aby osiągnąć wyższy poziom Novice_Mid: Rodzaj tekstu – wyrażenia Pracuj nad poszerzeniem zasobu słownictwa, zwłaszcza ucz się czasowników, które dotyczą różnych tematów na poziomie Novice. To są tematy, które zazwyczaj przewijają się w Twoim codziennym życiu: ja, dom, przyjaciele, szkoła, pogoda, ubrania, jedzenie, czas, zwierzęta itd. Staraj się łączyć słowa, aby tworzyć pełne myśli i proste zdania. Staraj się poszerzyć zasób słów, które łączą się z czasownikami.  
Novice Mid – STAMP Level 2 Wskazówki do podniesienia kompetencji językowych na poziom Novice High
Potrafię łączyć wyrazy w znaczące, gramatycznie poprawne wyrażenia, szczególnie, potrafię połączyć proste podmioty (rzeczowniki) z orzeczeniami (czasownikami) lub czasowniki z dopełnieniem. Np. Mama śpiewa. Czytam książkę. Moje słownitwo jest wciąż ograniczone do prostych tematów na poziomie Novice. Aby osiągnąć wyższy poziom Novice_High: Wymagany rodzaj tekstu – proste zdania Pisz proste zdania. Używaj różnych czasowników, aby stworzyć treść, która odnosi się do różnych aspektów danego tematu. Funkcje/Budowa (gramatyka): Znasz części zdania: podmiot, orzeczenie, dopełnienie. Inne: Nie bój się błędów. Skup się na informacji, jaką chcesz przekazać, używając jak najwięcej słów, jakie tylko znasz.  
Novice High – STAMP Level 3 Wskazówki do podniesienia kompetencji językowych na poziom Intermediate-Low
Potrafię tworzyć proste zdania,  zazwyczaj gramatycznie poprawne.  W mojej wypowiedzi występują częste błędy, jednocześnie już wiem, jak tworzyć proste zdania i znam podstawowe części mowy. Ogólnie mówiąc, zdania, które buduję, są proste, tylko z nielicznymi szczegółami.  Wymagany rodzaj tekstu: szereg zdań prostych rozwiniętych Pracuj nad zwiększeniem zasobu słownictwa, które możesz dodać do każdego zdania, aby stworzyć bogatszą w szczegóły wypowiedź. Pracuj nad poszerzeniem swojego słownictwa poza tematami związanymi z codziennością: podróż, zawody, zdrowie, zakupy, lokalna społeczność. Funkcje/Budowa (Gramatyka): Rozumiesz, co stanowi “dodanie szczegółów” (szczegóły, które dodają głębi i treści do wypowiedzi: wyrażenia przyimkowe, słowa opisowe, różne formy czasownikowe, przysłówki i bardziej specjalisyczne słownictwo … Inne: Dowiedz się, w jaki sposób różne szczegóły mogą pomóc w stworzeniu większego obrazu. Nie bój się popełniać błędów!
Intermediate Low – STAMP Level 4 Wskazówki do podniesienia kompetencji językowych na poziom Intermediate-Mid
Umiem budować zdania proste rozwinięte. Na tym poziomie, używam wyrażeń przyimkowych, różnych fraz czasownikowych, przysłówków i przymiotników. Buduję zdania niezależne, które można przenosić w różne miejsca bez wpływu na ogólne znaczenie wypowiedzi. W mojej wypowiedzi wciąż jest wiele błędów, ale mam dość dobrą kontrolę nad podstawowymi zdaniami. Czuję się pewniej w używaniu różnych struktur i mam bogatsze słownictwo.   Typ tekstu (Intermediate-Mid) – Szereg spójnych zdań złożonych podrzędnie   Rozwiń wypowiedź, dodając do niej różne aspekty, co będzie pomocne przy tworzeniu spójności wypowiedzi. Pracuj nad zwiększeniem zasobu słownictwa dotyczącego tematów już znanych, ale również tych mniej powszednich.   Funkcje / struktury (gramatyka): Staraj się używać różnych rodzajów szczegółów, tworząc w ten sposób większą klarowność i bogactwo wypowiedzi. Staraj się dodawać elementy wskazujące  na złożoność zdań. Istnieje wiele sposobów na zwiększenie złożoności! Stosuj inne formy czasownikowe, które wykraczają poza “czas teraźniejszy”. Zastanów się również, w jaki sposób możesz tworzyć dłuższe zdania, które demonstrują złożone struktury. Zwiększ użycie zdań podrzędnie złożonych, a nie jedynie zdań współrzędnych, połączonych spójnikami  “i”, “ale” i zdań połączonych spójnikiem “ponieważ”.   Inne: Postaraj się mówić lub pisać codziennie, używając nowego słownictwa mieszając je z tym, którego jesteś już pewny/pewna. Im więcej użyjesz nowego słownictwa, tym bardziej stanie się ono dla Ciebie naturalne. Nie bój się popełniać błędów! (Tak, to jest stałe przypomnienie, błędy pokazują, że poszerzasz słownictwo i próbujesz nowych rzeczy na tym poziomie.)
Intermediate Mid – STAMP Level 5 Wskazówki do podniesienia kompetencji językowych na poziom Intermediate-High
Na tym poziomie mam wystarczający zasób słownitwa, aby budować grupy tematyczne. Moja wypowiedź jest spójna i przemyślana. Potrafię również budować szereg zdań złożonych i używać słów przejściowych. Ponadto, oprócz czasu teraźniejszego, znam również inne, ale często popełniam błędy, gdy próbuję ich użyć. Mój zasób słownictwa się powiększa, jak również potrafię się wypowiadać bez większych trudności na tematy codzienne.   Rodzaj tekstu (Intermediate-High)- Szereg zdań Kontynuuj pracę nad zwiększaniem zasobu słownictwa. Twórz częściej zdania podrzędnie złożone i zdania rozwinięte. Używaj wyrazów i zwrotów łączacych zdania, które pomogą stworzyć naturalną i spójną wypowiedź. Staraj się podawać jak najwięcej szczegółów, aby stworzyć zrozumiałą i pełną wypowiedź.   Funkcje / struktury (gramatyka): Twórz różnorodne pod względem długości i rodzaju zdania. Używaj więcej słów i wyrażeń przejściowych, aby zwiększyć łączność w całej odpowiedzi. Zwiększ wykorzystanie różnych czasów.  Bądź świadomy różnorodności używanych form koniugacyjnych, a także tego, jak rozwijasz umiejętność przechodzenia z jednego czasu do drugiego z większą poprawnością.   Inne: Czytaj na głos powieści w języku docelowym. Wypisuj nieznane słowa / frazy w swoim zeszycie z nowym słownictwem i staraj się je włączyć do Twoich wypowiedzi. Nie bój się popełniać błędów przy nowych strukturach. Jednak na tym poziomie błędów powinno być coraz mniej przy głównych koncepcjach składniowych.   
Intermediate High – STAMP Level 6 Wskazówki do podniesienia kompetencji językowych na poziom Advance
Na tym poziomie mam dobrą kontrolę nad językiem i czuję się całkiem pewnie w coraz większym zakresie tematów. Nadal występują pewne błędy w mojej produkcji językowej, ale to nie przeszkadza mi w przekazywaniu tego, co muszę powiedzieć. Potrafię używać omówienia lub parafrazy, aby wyjaśnić lub opisać rzeczy, dla których nie znam konkretnego słownictwa. Rozumiem i wykorzystuję różne czasy i dopiero zaczynam rozwijać umiejętność przechodzenia z jednego na drugi bez popełniania błędów. Z łatwością mogę używać słów przejściowych/łączących. Moja wypowiedź brzmi bardziej naturalnie, ale wciąż mogę mieć pewne przerwy lub wahania.     Typ tekstu (Advance -Low) – Paragraf:
Staraj się poznać słownictwo dotyczące tematów, których zazwyczaj nie uczysz się w szkole. Rozszerz zasób słownictwa, czytając i słuchając wiadomości i innych programów informacyjnych lub po prostu słuchając rodzimego użytkownika języka. Staraj się tworzyć spójną wypowiedź, w której początek łączy się ze środkiem i końcem. Jasna i klarowna organizacja myśli i wypowiedzi ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego poziomu. Ucz się i używaj języka idiomatycznego i potocznego. Pomoże to Ci w zbudowaniu bardziej naturalnej i autentycznej wypowiedzi ustnej i pisemnej. Funkcje / struktury (gramatyka): Staraj się używać bardziej zaawansowanego języka. Obejmuje to użycie różnych koniugacji , czasów, a także rzadziej używanych słów i słownictwa przejściowego. Poprawność składniowa i fleksyjna jest ważna na tym poziomie. Zwróć szczególną uwagę na te obszary, w których nie jesteś pewny.   Inne: Staraj się mieć codzienny kontakt z rodzimymi użytkownikami języka ojczystego. W tym celu możesz skorzystać z różnych technologii. Zapisuj nowe słowa, które słyszysz i spróbuj je włączać do codziennej rozmowy. Codziennie słuchaj muzyki lub oglądaj filmy w języku docelowym. Śpiewaj razem z piosenkarzem – lub powtarzaj za aktorem. Umożliwi Ci to szybsze ćwiczenie mowy, a także pomoże Ci poznać perspektywy kulturowe i nauczyć się nowego słownictwa w zabawny i interesujący sposób.Ucz tego, czego sam się nauczyłeś/aś swojego kolegę lub członków rodziny. To świetny sposób na przetwarzanie i zapamiętywanie nowych treści i koncepcji.  

Najczęściej popełniane błędy podczas egzaminu STAMP4S


Avant Assessment STAMP Polish 940 Willamette Street, Suite 530 Eugene, Oregon 97401

Copyright © 2018 Avant Assessment, LLC.

1. Używanie środowiskowego dialektu polonijnego, (potocznie zwanego ponglish), np.: (ang.insurance) –inszura – (pol. ubezpieczenie), (ang. truck) –trok – (pol. ciężarówka) etc.

2. Uproszczenie grup spółgłoskowych – trz – / -drz – w wypowiedziach pisemnych i ustnych, np.: *poczebować zamiast potrzebować w wersji pisemnej, w wymowie [potšebować], *szczelać zamiast strzelać w wersji pisemnej i [stšelać] w wersji mówionej.

3. Problemy z zapisywaniem spółgłosek zwarto-wybuchowych i szczelinowych, np.: ś – si, ć – ci, dz – dzi, dż.

4. Problemy z odmianą rzeczowników : a) alternacje (wymiany spółgłosek ), zachodzące podczas odmiany, np.: brat – braci, kot – kocie, las – lesie, lód – lodu etc. b) singularia tantum i pluralia tantum, np.: rok – lata / człowiek – ludzie, nożyczki, spodnie, ziemia etc.

5. Problemy z koniugacją czasowników, (szczególnie w czasie przeszłym) np.: pójść, iść, wziąć, umieć, lubić etc.

6. Problemy z trybem przypuszczającym.

7. Niewłaściwe stosowanie przyimków, np.: meble dla domu, zamiast meble do domu etc.

8. Kalki z języka angielskiego, np.: *certyfikat urodzenia zamiast akt urodzenia, *kompania zamiast firma, *zadzwonię ci, zamiast zadzwonię do ciebie.

9. Język formalny a nieformalny, np.: portki zamiast spodnie, gadać zamiast mówić/ rozmawiać.

10. Spółgłoska dźwięczna a spółgłoska bezdźwięczna, np.: wyraz chleb wymawiamy [chlep], ale piszemy chleb.
STAMP 4S

Od kwietnia 2018 r. w amerykańskich szkołach dostępny jest test STAMP 4S z języka polskiego. Egzamin ten, uznawany na poziomie krajowym, został opracowant przez amerykańską firmę Avant Assessment, oferującą obecnie testy w trzynastu językach. Test STAMP 4S (ocenia kompetencje językowe używając standaryzowanych wymagań ACTFL ) sprawdza biegłość językową w czterech kategoriach (czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie) dla wieku od 7 klasy wzwyż. 

STAMP 4S jest adaptacyjnym testem komputerowym, dostępnym przez internet, zawierającym praktyczne problemy i pytania oraz tematy nauczane na różnych poziomach. Pierwotnie test STAMP 4S został opracowany przez Center for Applied Second Language Studies, a National Foreign Language Resource Center na University of Oregon i sfinansowany przez amerykański Departament Edukacji.

Test STAMP 4S trwa około 2 godzin. Składa się z czterech części:
1. Czytanie – 30 pytań wielokrotnego wyboru (35-40 minut)
2. Słuchanie – 30 pytań wielokrotnego wyboru (35-40 minut)
3. Mówienie – 3 tematy (20 – 25 minut)
4. Pisanie – 3 tematy (20-25 minut)

Czas w trakcie zdawania testu nie jest mierzony i uczniowie mogą robić przerwy. Test wymaga obecności osoby nadzorującej.  Osoby piszące test otrzymują wynik (osiągnięty poziom) dla każdej części testu. Czytanie i słuchanie są automatycznie oceniane przez komputer. Części pisemna i ustna są oceniane przez certyfikowanych testerów Avantu, którzy używają specjalnych rubryk poziomów.

Na stronie Avant Assessment znajduje się test próbny z języka polskiego:

https://app.avantassessment.com/sample?username=samplelogin-pl&password=samplesample&loginId=1000025983

Poniższa tabelka przedstawia tematy związane z poziomami dla kategorii czytania i słuchania. Prezentuje także cechy charakterystyczne poszczególnych poziomów w tych kategoriach.

Należy pamiętać, że podane zagadnienia nie są jedynym kryterium do określenia poziomu w teście STAMP 4S.  Ponadto problemy i pytania w teście mogą dotyczyć wielu tematów. Na przykład pytanie z poziomu novice dotyczące kalendarza / czasu może również odnosić się do tematu świąt / uroczystości. Wymienione tematy ogólnie wskazują na kompetencje językowe wymaganego poziomu, ale nie stanowią pełnego zakresu kryteriów.

POZIOMTEMATYCECHY CHARAKTERYSTYCZNE
NOVICEJa/ kalendarz / czas/kolory / kształty/zwierzęta domowe / zwierzęta/szkoła i klasa/pogoda / pory roku/ubranie/żywność/ napoje/rodzina / przyjaciele/gdom/miejsca / geografia/społeczeństwo/codzienne czynności/zakupy/ sklepy/czas wolny / hobbyOsoby zdające, które czytają lub słuchają na poziomie novice, charakteryzują się tym , że: polegają na powszechnie używanych zwrotach i podstawowym zakresie słownictwa, posiadają umiejętność rozumienia tekstów i popularnych zwrotów.
INTERMEDIATEZdrowie/Święta / obchodzenie świąt/Zawody/Transport / wakacje/Przyszłe plany/Kultura/Zagadnienia współczesne/Socjologia/HistoriaUczniowie, którzy czytają i słuchają na poziomie intermediate, mogą: rozumieć ogólne pojęcia i szczegółowe informacje używane w języku potocznym, rozumieć krótkie dialogi i informacje na codzienne tematy oraz odpowiadać na pytania dotyczące ogólnych tematów i szczegółowych informacji.
ADVANCESztuka/PolitykaUczniowie, którzy czytają lub słuchają na poziomie advance mogą: rozumieć i używać języka do wymiany ogólnych informacji, rozumieć treść dokumentów niespecjalistycznych przeznaczonych dla ogólnej publiczności, rozumieć treść niespecjalistycznych wypowiedzi.

Kryteria oceniania części pisemnej i ustnej testu STAMP 4S:

PoziomCharakterystyka tekstówSprawdzenie znajomości języka
Novice

Low

1
Znajomość pojedyńczych słóww języku docelowym, ale nieumiejętność łączenia ich w wyrażenia czy w zdania. Brak wystarczającego słownictwa ani umiejętności koniecznych do sformułowania nawet prostych wyrażeń czy szybkich wypowiedzi.Niezdolność do tworzenia wypowiedzi dłuższych niż pojedyńcze słowa. Na tym poziomie spodziewane są błędy, ale uczeń musi być w stanie wypowiedzieć co najmniej dwa pełne słowa.
Novice

Mid

2
Wypowiedź wykracza poza pojedyńcze słowa, występowanie związków wyrazowych. Może zawierać jedno proste zdanie.Dozwolone są częste błędy, ale zwykle zrozumiałe dla czytelnika / słuchacza. Widoczny wpływ języka pierwszego.
Novice

High

3
Krótkie związki wyrazowe w języku potocznym. Co najmniej dwa proste zdania pojedyńcze.Trafne zastosowanie często używanych zwrotów. Wypowiedzi zwykle zrozumiałe dla czytelnika / słuchacza. Błędy gramatyczne (składniowe, ortograficzne,fleksyjne) mogą występować na tym poziomie, ale zdania muszą być sensowne.
Intermediate

Low

4
Użycie zdań pojedyńczych rozwiniętych (wyrażenia przyimkowe, przysłówki, frazy czasownikowe).Poprawne zdania schematyczne z rozwinięciem. Błędy mogą wystąpić, gdy uczeń stara się przejść na wyższy poziom języka. Zdający wykazuje dobrą znajomość języka w większości wypowiedzi.
Intermediate

Mid

5
Logiczna organizacja i płynność wypowiedzi. Zawiera co najmniej dwa zdania podrzędnie złożone, przeplatane innymi zdaniami, tworząc szereg zdań spójnych.Staranna wypowiedź z błędami, które nie mają większego wpływu na ogólne znaczenie. Wypowiedź może być urwana. Powtarzanie podstawowego słownictwa z użyciem rozwinięć i szczegółów. Rozwinięte zdania złożone z coraz większą poprawnością.
Intermediate

High

6
Zdania są złożone podrzędnie, użycie wyrazów łączących i spójników, które powodują ciągłość wypowiedzi. Zdający nie posiada jeszcze takiego słownictwa, które pozwoliłoby na przejście do poziomu zaawansowanego.Wypowiedź jest złożona, rozwinięta, ze szczegółami. Widoczna początkowa umiejętność budowania spójnych wypowiedzi o zwiększonym stopniu złożoności, z użyciem słów i wyrażeń łączących. Brak słownictwa na poziomie zaawansowanym.
Advance

Low

7
Wypowiedź o długości paragrafu, z użyciem zaawansowanego języka i złożonej struktury, ze słowami i wyrażeniami łączącymi, użytymi zgodnie ze składnią i fleksją, całość tworząca płynną wypowiedź. Widoczna jest spójność i naturalność tekstu.Wypowiedzi na znane tematy, przeważnie bezbłędne. Jeśli błędy występują, są powtórzeniami i nie utrudniają zrozumienia podanej informacji. Wypowiedź jest zazwyczaj płynna ze sporadycznymi przerwami. Użycie pojęć abstrakcyjnych, szczegółów, oraz słownictwa ze znajomych dziedzin.
Advance

Mid/High

8
Dłuższa wypowiedź zróżnicowana , z użyciem zdań złożonych rozwiniętych, spójnych wyrażeń i wyrazów. Wypowiedź naturalna i płynna, prawie jak u rodzimego użytkownika języka.Umiejętność posługiwania się skomplikowanym językiem  z użyciem precyzyjnego i obszernego słownictwa. Poprawne zastosowanie pojęć abstrakcyjnych, idiomów i związków frazeologicznych. Zachowanie wyrazistej spójności wypowiedzi i stosowanie konwencji językowych.

Informacje na temat poziomów ze strony Avant Assessment: https://avantassessment.com/stamp4s/benchmarks-rubric-guide