Global Seal of Biliteracy

Global seal logo

Wyróżnienie “Global Seal of Biliteracy” zostało stworzone z myślą o tych osobach, które nie mogą skorzystać ze stanowego programu Seal of Biliteracy. Dostępne jest od początku 2019 r. Do global seal może przystąpić każdy, kto jest zainteresowany uzyskaniem oficjalnego certyfikatu poświadczającego wysoki poziom kompetencji w przynajmniej dwóch językach. Obejmuje więc uczniów ze szkół prywatnych, czarterowych, parafialnych, zagranicznych, społecznych, publicznych i uczniów pobierających naukę w domu. Global Seal jest dostępny dla każdego, kto spełnia wymagania jednego z dwóch poziomów wyróżnienia: “Functional fluency” (Intermediate Mid) lub “Working fluency” (Advanced Low). Program nie ma wymagań dotyczących wieku i poziomu. Global Seal został już przyznany gimnazjalistom, uczniom szkół średnich i studentom uczelni wyższych, a także dorosłym. Udział w programie jest bezpłany, opłaty obowiązują jedynie za egzaminy.

Tak jak przy Seal of Biliteracy, należy zdać jeden z akceptowanych przez program egzaminów. Lista dozwolonych egzaminów znajduje się tu:

https://www.globalsealofbiliteracy.net/qualified-tests

Link do aplikacji:

https://www.globalsealofbiliteracy.net/how-to-earn-your-global-seal

Dyrektorem global seal jest Linda Egnatz. Kontakt w sprawie szczegółowych informacji: info@globalsealofbiliteracy.net

Powyższe informacje zostały zaczerpnięte z witryny https://www.globalsealofbiliteracy.net/