Najczęściej popełniane błędy podczas egzaminu STAMP4S


Avant Assessment STAMP Polish 940 Willamette Street, Suite 530 Eugene, Oregon 97401

Copyright © 2018 Avant Assessment, LLC.

1. Używanie środowiskowego dialektu polonijnego, (potocznie zwanego ponglish), np.: (ang.insurance) –inszura – (pol. ubezpieczenie), (ang. truck) –trok – (pol. ciężarówka) etc.

2. Uproszczenie grup spółgłoskowych – trz – / -drz – w wypowiedziach pisemnych i ustnych, np.: *poczebować zamiast potrzebować w wersji pisemnej, w wymowie [potšebować], *szczelać zamiast strzelać w wersji pisemnej i [stšelać] w wersji mówionej.

3. Problemy z zapisywaniem spółgłosek zwarto-wybuchowych i szczelinowych, np.: ś – si, ć – ci, dz – dzi, dż.

4. Problemy z odmianą rzeczowników : a) alternacje (wymiany spółgłosek ), zachodzące podczas odmiany, np.: brat – braci, kot – kocie, las – lesie, lód – lodu etc. b) singularia tantum i pluralia tantum, np.: rok – lata / człowiek – ludzie, nożyczki, spodnie, ziemia etc.

5. Problemy z koniugacją czasowników, (szczególnie w czasie przeszłym) np.: pójść, iść, wziąć, umieć, lubić etc.

6. Problemy z trybem przypuszczającym.

7. Niewłaściwe stosowanie przyimków, np.: meble dla domu, zamiast meble do domu etc.

8. Kalki z języka angielskiego, np.: *certyfikat urodzenia zamiast akt urodzenia, *kompania zamiast firma, *zadzwonię ci, zamiast zadzwonię do ciebie.

9. Język formalny a nieformalny, np.: portki zamiast spodnie, gadać zamiast mówić/ rozmawiać.

10. Spółgłoska dźwięczna a spółgłoska bezdźwięczna, np.: wyraz chleb wymawiamy [chlep], ale piszemy chleb.
Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.