Seal w New Jersey

Poprzez posiadanie Seal of Biliteracy studenci demonstrują swoje umiejętności językowe w czterech kategoriach: mówieniu, czytaniu, słuchaniu i pisaniu w dwóch lub więcej językach.

W New Jersey program Seal of Biliteracy obejmuje jedynie szkoły publiczne. 

W przypadku pozostałych rodzajów szkolnictwa dostępny jest “Global Seal of Biliteracy”, obejmujący wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć w programie stanowym.

W New Jersey rząd stanowy uchwalił ustawę dot. Seal of Biliteracy 19 stycznia 2016 r. Do szkół program wszedł na pełną skalę w roku szkolnym 2017-2018. W pierwszym roku seal otrzymało 1,900 studentów w około 80 okręgach szkolnych.

Aby otrzymać seal, należy spełnić wymagania programu. Na stronie NJ Departamentu Edukacji znajdują się wszystkie informacje dotyczące jego kryteriów i lista egzaminów z języków obcych akceptowanych do seal.

https://www.state.nj.us/education/aps/cccs/wl/biliteracy/over.htm

Do udziału w programie można przystąpić jedynie w drugiej połowie trzeciej (junior) i w pierwszej połowie czwartej (senior) klasy.  

Oto harmonogram programu dla okręgów szkolnych w New Jersey na 2018/2019:

25 września, 2018 Ogłoszenie programu Seal of Biliteracy dla okręgów szkolnych
20 października, 2018 Data zgłaszania okręgów szkolnych do udziału w programie  na rok szkolny 2018/2019
Listopad 2018 – Luty 2019 Uczniowie zdają egzaminy, okręgi szkolne zadają pytania dla NJDOE (worldlang@doe.nj.gov lub ell@doe.nj.gov), e-maile i aktualizacje są wysyłane z NJDOE do uczestniczących okręgów, odbywają się webinaria NJDOE
1 marca, 2019 Termin zakończenia i oceniania egzaminów
15 marca, 2019 Termin przesyłania danych na portal NJDOE Homeroom.
Połowa marca 2019 – połowa maja 2019 NJDOE sprawdza dane i drukuje świadectwa.
Koniec maja 2019 – początek czerwca 2019 Świadectwa wysyłane są do okręgów szkolnych.

W New Jersey examin STAMP4S z języka polskiego należy zdać na poziom 5. 

Lista okręgów szkolnych w New Jersey biorących udział w programie Seal of Biliteracy z 2016-2017 r.  https://www.state.nj.us/education/aps/cccs/wl/biliteracy/districts.pdf

Kontakt do New Jersey Department of Education
lep@doe.nj.gov 
worldlang@doe.nj.gov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.