Power Up! Jak osiągnąć wyższy poziom biegłości językowej? Instrukcje dla uczniów, którzy chcą poprawić poziom kompetencji językowej


Tekst przetłumaczony z dokumentu Avant Assessment – Power Up Guide – Copyright © 2018 Avant, LLC. All rights reserved.

Pisanie i mówienie

Poniższe tabele przedstawiają ogólne umiejętności językowe wymagane na każdym poziomie i wskazówki, w jaki sposób osiągnąć wyższe poziomy.

Novice Low – STAMP Level 1 Wskazówki do podniesienia kompetencji językowych na poziom Novice Mid
Znam pojedyńcze słowa i podstawowe słownictwo, które wiąże się z podanym tematem czy sytuacją, ale nie jestem w stanie połączyć słów w znaczące wyrażenie. Aby osiągnąć wyższy poziom Novice_Mid: Rodzaj tekstu – wyrażenia Pracuj nad poszerzeniem zasobu słownictwa, zwłaszcza ucz się czasowników, które dotyczą różnych tematów na poziomie Novice. To są tematy, które zazwyczaj przewijają się w Twoim codziennym życiu: ja, dom, przyjaciele, szkoła, pogoda, ubrania, jedzenie, czas, zwierzęta itd. Staraj się łączyć słowa, aby tworzyć pełne myśli i proste zdania. Staraj się poszerzyć zasób słów, które łączą się z czasownikami.  
Novice Mid – STAMP Level 2 Wskazówki do podniesienia kompetencji językowych na poziom Novice High
Potrafię łączyć wyrazy w znaczące, gramatycznie poprawne wyrażenia, szczególnie, potrafię połączyć proste podmioty (rzeczowniki) z orzeczeniami (czasownikami) lub czasowniki z dopełnieniem. Np. Mama śpiewa. Czytam książkę. Moje słownitwo jest wciąż ograniczone do prostych tematów na poziomie Novice. Aby osiągnąć wyższy poziom Novice_High: Wymagany rodzaj tekstu – proste zdania Pisz proste zdania. Używaj różnych czasowników, aby stworzyć treść, która odnosi się do różnych aspektów danego tematu. Funkcje/Budowa (gramatyka): Znasz części zdania: podmiot, orzeczenie, dopełnienie. Inne: Nie bój się błędów. Skup się na informacji, jaką chcesz przekazać, używając jak najwięcej słów, jakie tylko znasz.  
Novice High – STAMP Level 3 Wskazówki do podniesienia kompetencji językowych na poziom Intermediate-Low
Potrafię tworzyć proste zdania,  zazwyczaj gramatycznie poprawne.  W mojej wypowiedzi występują częste błędy, jednocześnie już wiem, jak tworzyć proste zdania i znam podstawowe części mowy. Ogólnie mówiąc, zdania, które buduję, są proste, tylko z nielicznymi szczegółami.  Wymagany rodzaj tekstu: szereg zdań prostych rozwiniętych Pracuj nad zwiększeniem zasobu słownictwa, które możesz dodać do każdego zdania, aby stworzyć bogatszą w szczegóły wypowiedź. Pracuj nad poszerzeniem swojego słownictwa poza tematami związanymi z codziennością: podróż, zawody, zdrowie, zakupy, lokalna społeczność. Funkcje/Budowa (Gramatyka): Rozumiesz, co stanowi “dodanie szczegółów” (szczegóły, które dodają głębi i treści do wypowiedzi: wyrażenia przyimkowe, słowa opisowe, różne formy czasownikowe, przysłówki i bardziej specjalisyczne słownictwo … Inne: Dowiedz się, w jaki sposób różne szczegóły mogą pomóc w stworzeniu większego obrazu. Nie bój się popełniać błędów!
Intermediate Low – STAMP Level 4 Wskazówki do podniesienia kompetencji językowych na poziom Intermediate-Mid
Umiem budować zdania proste rozwinięte. Na tym poziomie, używam wyrażeń przyimkowych, różnych fraz czasownikowych, przysłówków i przymiotników. Buduję zdania niezależne, które można przenosić w różne miejsca bez wpływu na ogólne znaczenie wypowiedzi. W mojej wypowiedzi wciąż jest wiele błędów, ale mam dość dobrą kontrolę nad podstawowymi zdaniami. Czuję się pewniej w używaniu różnych struktur i mam bogatsze słownictwo.   Typ tekstu (Intermediate-Mid) – Szereg spójnych zdań złożonych podrzędnie   Rozwiń wypowiedź, dodając do niej różne aspekty, co będzie pomocne przy tworzeniu spójności wypowiedzi. Pracuj nad zwiększeniem zasobu słownictwa dotyczącego tematów już znanych, ale również tych mniej powszednich.   Funkcje / struktury (gramatyka): Staraj się używać różnych rodzajów szczegółów, tworząc w ten sposób większą klarowność i bogactwo wypowiedzi. Staraj się dodawać elementy wskazujące  na złożoność zdań. Istnieje wiele sposobów na zwiększenie złożoności! Stosuj inne formy czasownikowe, które wykraczają poza “czas teraźniejszy”. Zastanów się również, w jaki sposób możesz tworzyć dłuższe zdania, które demonstrują złożone struktury. Zwiększ użycie zdań podrzędnie złożonych, a nie jedynie zdań współrzędnych, połączonych spójnikami  “i”, “ale” i zdań połączonych spójnikiem “ponieważ”.   Inne: Postaraj się mówić lub pisać codziennie, używając nowego słownictwa mieszając je z tym, którego jesteś już pewny/pewna. Im więcej użyjesz nowego słownictwa, tym bardziej stanie się ono dla Ciebie naturalne. Nie bój się popełniać błędów! (Tak, to jest stałe przypomnienie, błędy pokazują, że poszerzasz słownictwo i próbujesz nowych rzeczy na tym poziomie.)
Intermediate Mid – STAMP Level 5 Wskazówki do podniesienia kompetencji językowych na poziom Intermediate-High
Na tym poziomie mam wystarczający zasób słownitwa, aby budować grupy tematyczne. Moja wypowiedź jest spójna i przemyślana. Potrafię również budować szereg zdań złożonych i używać słów przejściowych. Ponadto, oprócz czasu teraźniejszego, znam również inne, ale często popełniam błędy, gdy próbuję ich użyć. Mój zasób słownictwa się powiększa, jak również potrafię się wypowiadać bez większych trudności na tematy codzienne.   Rodzaj tekstu (Intermediate-High)- Szereg zdań Kontynuuj pracę nad zwiększaniem zasobu słownictwa. Twórz częściej zdania podrzędnie złożone i zdania rozwinięte. Używaj wyrazów i zwrotów łączacych zdania, które pomogą stworzyć naturalną i spójną wypowiedź. Staraj się podawać jak najwięcej szczegółów, aby stworzyć zrozumiałą i pełną wypowiedź.   Funkcje / struktury (gramatyka): Twórz różnorodne pod względem długości i rodzaju zdania. Używaj więcej słów i wyrażeń przejściowych, aby zwiększyć łączność w całej odpowiedzi. Zwiększ wykorzystanie różnych czasów.  Bądź świadomy różnorodności używanych form koniugacyjnych, a także tego, jak rozwijasz umiejętność przechodzenia z jednego czasu do drugiego z większą poprawnością.   Inne: Czytaj na głos powieści w języku docelowym. Wypisuj nieznane słowa / frazy w swoim zeszycie z nowym słownictwem i staraj się je włączyć do Twoich wypowiedzi. Nie bój się popełniać błędów przy nowych strukturach. Jednak na tym poziomie błędów powinno być coraz mniej przy głównych koncepcjach składniowych.   
Intermediate High – STAMP Level 6 Wskazówki do podniesienia kompetencji językowych na poziom Advance
Na tym poziomie mam dobrą kontrolę nad językiem i czuję się całkiem pewnie w coraz większym zakresie tematów. Nadal występują pewne błędy w mojej produkcji językowej, ale to nie przeszkadza mi w przekazywaniu tego, co muszę powiedzieć. Potrafię używać omówienia lub parafrazy, aby wyjaśnić lub opisać rzeczy, dla których nie znam konkretnego słownictwa. Rozumiem i wykorzystuję różne czasy i dopiero zaczynam rozwijać umiejętność przechodzenia z jednego na drugi bez popełniania błędów. Z łatwością mogę używać słów przejściowych/łączących. Moja wypowiedź brzmi bardziej naturalnie, ale wciąż mogę mieć pewne przerwy lub wahania.     Typ tekstu (Advance -Low) – Paragraf:
Staraj się poznać słownictwo dotyczące tematów, których zazwyczaj nie uczysz się w szkole. Rozszerz zasób słownictwa, czytając i słuchając wiadomości i innych programów informacyjnych lub po prostu słuchając rodzimego użytkownika języka. Staraj się tworzyć spójną wypowiedź, w której początek łączy się ze środkiem i końcem. Jasna i klarowna organizacja myśli i wypowiedzi ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego poziomu. Ucz się i używaj języka idiomatycznego i potocznego. Pomoże to Ci w zbudowaniu bardziej naturalnej i autentycznej wypowiedzi ustnej i pisemnej. Funkcje / struktury (gramatyka): Staraj się używać bardziej zaawansowanego języka. Obejmuje to użycie różnych koniugacji , czasów, a także rzadziej używanych słów i słownictwa przejściowego. Poprawność składniowa i fleksyjna jest ważna na tym poziomie. Zwróć szczególną uwagę na te obszary, w których nie jesteś pewny.   Inne: Staraj się mieć codzienny kontakt z rodzimymi użytkownikami języka ojczystego. W tym celu możesz skorzystać z różnych technologii. Zapisuj nowe słowa, które słyszysz i spróbuj je włączać do codziennej rozmowy. Codziennie słuchaj muzyki lub oglądaj filmy w języku docelowym. Śpiewaj razem z piosenkarzem – lub powtarzaj za aktorem. Umożliwi Ci to szybsze ćwiczenie mowy, a także pomoże Ci poznać perspektywy kulturowe i nauczyć się nowego słownictwa w zabawny i interesujący sposób.Ucz tego, czego sam się nauczyłeś/aś swojego kolegę lub członków rodziny. To świetny sposób na przetwarzanie i zapamiętywanie nowych treści i koncepcji.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.