Najnowsze informacje na temat stanowego programu Seal of Biliteracy w New Jersey

Seal of Biliteracy (Pieczęć Dwujęzyczności) to wyróżnienie za znajomość języka angielskiego i obcego (bez względu na sposób lub miejsce nauki j. obcego) przyznawane dla uczniów na zakończenie szkoły średniej. Posiadanie certyfikatu Seal of Biliteracy świadczy o biegłej znajomości absolwenta szkoły średniej przynajmniej dwóch języków (obejmuje ona cztery kategorie: mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie).

New Jersey jest siedemnastym stanem, który w dniu 19 stycznia 2016 r. na podstawie ustawy https://www.njleg.state.nj.us/2014/Bills/PL15/303_.HTM  wprowadził w życie Seal of Biliteracy.

Cele Seal of Biliteracy w New Jersey

Celami programu w New Jersey są między innymi:

a. wydanie oficjanego certyfikatu osiągnięcia dwujęzyczności przez absolwentów szkoły średnieji;

b. dostarczenie potencjalnym pracodawcom metody identyfikacji osób dwujęzycznych;

c. dostarczenie instytucjom szkolnictwa wyższego oficjalnego certyfikatu w celu zaliczania lub przyznawania kredytów kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na uczelnie.

Wymagania programu w New Jersey

W New Jersey stanowy program obejmuje jedynie szkoły publiczne. 

Aby otrzymać stanowy certyfikat Seal of Biliteracy, należy spełnić wymagania programu.

Do udziału w programie mogą przystąpić jedynie uczniowie w drugiej połowie trzeciej (junior) i w pierwszej połowie czwartej (senior) klasy.  

Z języka angielskiego uczniowie muszą otrzymać ocenę min. proficient stanowego egzaminu ELA albo egzaminu alternatywnego
lub wynik min. 4 na poziomie B lub C ACCESS dla ELL 2.0 we wszystkich czterech domenach językowych (w szkole średniej).

Z języka obcego uczniowie muszą osiągnąć poziom Intermediate Mid. Departament Edukacji w NJ opublikował listę egzaminów akceptowanych dla języków obych.

Szczegółowe informacje dotyczące wymogów programu znajdują się tutaj:

https://www.state.nj.us/education/aps/cccs/wl/biliteracy/over.htm

Lista okręgów szkolnych, które przystąpiły do programu w New Jersey

Departament Edukacji w New Jersey zamieścił również listę okręgów szkolnych tego stanu, które wzięły udział w programie w latach 2017-2018:

Global Seal of Biliteracy jako uzupełnienie stanowego Seal of Biliteracy

Dla pozostałych rodzajów szkolnictwa dostępny jest “Global Seal of Biliteracy”, obejmujący wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć w programach stanowych albo dla tych, których szkoły nie chcą wprowadzić programu do swoich szkół. 

https://www.globalsealofbiliteracy.net/

Na stronie Global Seal of Biliteracy znajduje się lista egzaminów akceptowanych do otrzymania certyfikatu Global Seal of Biliteracy. Ten program oferuje kilka rodzajów certyfikatów w zależności od poziomu biegłości językowej ubiegających się osób. W programie Global Seal of Biliteracy biorą udział uczniowie szkół prywatnych, etnicznych, czy osoby indywidualne, które chcą starać się o oficjalne poświadczenie swoich kwalifikacji językowych.

Wyniki krajowego raportu Seal of Biliteracy z lat 2017-2018

14 października 2019r. został ogłoszony raport o wynikach programu Seal of Biliteracy na rok szkolny 2017-2018 obejmujący całe Stany Zjednoczone. Według raportu w całym kraju 91,433 uczniów reprezentujących 66 języków otrzymało stanowe certyfikaty Seal of Biliteracy. W New Jersey w programie uczestniczyło 3,708 uczniów reprezentujących 21 języków: migowy, koreański, arabski, łacinę, chiński, polski, francuski, portugalski, niemiecki, pendżabski, grecki, rosyjski, hawajski, hiszpański, hebrajski, turecki, hinduski, urdu, włoski, wietnamski i japoński.

Link do raportu:

STAMP4S – egzamin z j. polskiego

Uczniowie j. polskiego mogą zdawać test STAMP4S, znajdujący się na liście egzaminów stanowego programu. STAMP4S sprawdza sprawność językową w oparciu o standaryzowane wymagania ogólnokrajowych instytucji językowych w czterech kategoriach (czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie).  STAMP4S jest adaptacyjnym testem komputerowym, dostępnym przez internet, zawierającym praktyczne problemy i pytania, oraz ogólne tematy niewymagające konkretnej wiedzy literaturoznawczej, na które należy się wypowiedzieć pisemnie i ustnie. Egzamin trwa około 2 – 3 godzin, ale czas nie jest mierzony i uczniowie mogą robić przerwy.

Uczniowie otrzymują oddzielny wynik dla każdej z czterech części testu. Czytanie i słuchanie są automatycznie oceniane przez komputer. Części pisemna i ustna są oceniane przez osoby, które mają certifikację Avantu. Aby zdać egzamin, należy osiągnąć wymagany przez stanowe prawo poziom we wszystkich częściach. W New Jersey STAMP4S należy zdać na 5. 

Więcej informacji na temat STAMP4S i przykładowy test  znajdują się na stronie AVANT Assessment:

https://avantassessment.com/stamp4s/

Podane są również przykłady prac w j. polskim na wszystkich poziomach:

https://avantassessment.com/polish-writing-examples

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.